//
arkiv

Arkiv för

Tragedins paradox och poäng

Vid en teaterföreställning av en klassisk tragedi som Kung Oidipus genomborras publiken av fruktan, skräck, sorg, oro, förtvivlan, medlidande och andra ”negativa” känslor, som många gånger kan vara svåruthärdliga. Det hör emellertid inte till vanligheterna att folk lämnar teatersalongen för att de inte står ut längre. Tvärtom verkar de flesta i själva verket uppskatta möjligheten … Fortsätt läsa

Kant och skönhetens moral

I Kritik av omdömeskraften (1790) definierar Kant det sköna på följande sätt: ”Skönt är det som behagar universellt utan begrepp”. Smakomdömen är inte kognitiva och inte begreppsligt bestämda, utan de är i stället grundade på känslor av välbehag och i så måtto subjektiva. Denna subjektivitet är dock inte godtyckligt partisk, då en person som fäller ett … Fortsätt läsa