//
arkiv

Jeanette Emt

Praktisk filosof vid Lunds universitet med viss förankring i yttervärlden. Reaktiv, proaktiv, kommunikativ.
Jeanette Emt har skrivit 11 inlägg för Jeanette Emt

Jagets föreställning och förställning

Jag inbillar mig ibland att jag är någon. Det är en fängslande föreställning. Som extranummer följer fria fantasier om att vara autentisk och sann. Mitt rätta jag ger sig själv stående ovationer för sitt utsökta spegelspel i autofiktionen. Ur de självgratulerande applådåskorna slungas kraftfulla nervimpulser fram, som blixtsnabbt fortplantar och förgrenar sig i spegeln tills … Fortsätt läsa

I inbillningens trädgård – 9/11

I den så kallade post-9/11-litteraturen, som blivit något av en egen genre, har terrorattentatens effekter på det amerikanska samhällslivet hittills lyst med sin frånvaro. I exempelvis Don DeLillos roman Falling Man är visserligen World Trade Centers kollapsade tvillingtorn en organisk del av handlingen, men det är ett psykologiskt landskap av individuell chock och existentiell desorientering i … Fortsätt läsa

Tragedins paradox och poäng

Vid en teaterföreställning av en klassisk tragedi som Kung Oidipus genomborras publiken av fruktan, skräck, sorg, oro, förtvivlan, medlidande och andra ”negativa” känslor, som många gånger kan vara svåruthärdliga. Det hör emellertid inte till vanligheterna att folk lämnar teatersalongen för att de inte står ut längre. Tvärtom verkar de flesta i själva verket uppskatta möjligheten … Fortsätt läsa

Kant och skönhetens moral

I Kritik av omdömeskraften (1790) definierar Kant det sköna på följande sätt: ”Skönt är det som behagar universellt utan begrepp”. Smakomdömen är inte kognitiva och inte begreppsligt bestämda, utan de är i stället grundade på känslor av välbehag och i så måtto subjektiva. Denna subjektivitet är dock inte godtyckligt partisk, då en person som fäller ett … Fortsätt läsa

När uselt blir bra

Smärre avvikelser från en norm kan förvisso vara nog så störande, irriterande och förtretliga, men engagerar sällan sinnet någon längre stund. Det är, till exempel, trist att behöva underkänna en student som hamnat strax under gränsen för godkänt resultat på en tentamen, och det innebär för det mesta också merarbete för alla inblandade, men särskilt … Fortsätt läsa

Dikt och förbannad lögn

På bloggen ”A Gay Girl in Damascus” publicerade Amina Arraf, en ung lesbisk syrisk-amerikansk kvinna, dagligen inlägg om sitt liv i upprorets Syrien och fick snart en jättepublik. När det för någon vecka sedan spreds uppgifter om att hon hade blivit kidnappad av den syriska säkerhetstjänsten blev omvärldens reaktion stark: Facebookkampanjer drogs igång för att … Fortsätt läsa

Konst och rätt

Gatans normbrytande graffiti betraktas inte med blida ögon av svenska politiker och myndighetspersoner. Den ses som förstörelse av urbana miljöer, ett fult klotter, som är olagligt och därför inte kan vara konst. Men det finns, precis som juridikprofessorn Mårten Schultz häromdagen belyste i en tänkvärd DN-krönika (som kan läsas här), inget logiskt samband mellan ”olaglig” och ”icke-konst”. … Fortsätt läsa

När tanken blir social

En tanke som ofta har slagit mig är att det är svårt att tänka rätt när man i sin ensamhet brottas med idéer och försöker resonera sig fram till en ståndpunkt som är välunderbyggd eller rentav sann, medan det är betydligt enklare att komma närmare målet när man är tvungen att rättfärdiga sig inför andra … Fortsätt läsa

Att leva i nyhetsflödet

Den som följer nyhetsflödet lever aldrig i nuet. Att hålla sig informerad om vad som sker, att ständigt vara uppdaterad, à jour, aktuell är ett fåfängt försök att greppa det nyss timade. Ögonblickets händelser förpassas snart till en närförfluten tid, som gradvis upptas i det avlägset förgångna. I dåtiden finns stora gåtor och hemligheter förborgade. … Fortsätt läsa

Det till intet förpliktigande beklagandet

Har du gjort fel och blivit avslöjad? Isåfall är detta bara att beklaga, enligt gängse mönster. – Jag anlitade svart städhjälp (porrsurfade på arbetstid, underlät att betala TV-licensen) under en svår och hektisk period av mitt liv. Det var fel, och jag kan bara beklaga att det blev så här. En till intet förpliktigande tom … Fortsätt läsa